Vraag aan

Geachte broeder/zuster,

as-Salaamoe ‘alaikoem,

Stichting moslimperspectief is een organisatie die zich inzet voor het informeren over, en uitnodigen naar, de islam van het Nederlandstalige publiek. Met de projecten waaromislam.nl en bekeerlingen.com werken wij aan het presenteren van de islam door middel van o.a. informatieve video’s, lezingen, bekeerlingenavonden, conferenties, flyeracties, de opzet van dawah tafels, organisatie van open dagen van moskeeën etc. Wij ondersteunen op deze wijze niet alleen de moslimgemeenschap in het verkrijgen van kennis over hun geloof maar nodigen de niet-moslims ook direct uit de islam aan te nemen.

Voor het uitbreiden van onze  bovengenoemde projecten zijn wij op zoek naar uw financiële steun. Wij vragen u dan ook om onderstaande machtigingskaart in te vullen om ons daarmee te machtigen voor een maandelijkse automatische incasso. Weet: Een bijdrage aan stichting moslimperspectief is een bijdrage aan het verspreiden van het woord van Allah:

citaat

“En wiens woord is beter dan dat van degene die uitnodigt naar Allah en goede werken doen, zeggende: “Waarlijk, ik behoor tot de moslims.

wa Salaamoe ‘alaikoem,

Bestuur stichting moslimperspectief

MACHTIGINGSKAART tot maandelijkse automatische incasso
Ondergetekende machtigt hierbij Stichting moslimperspectief (IBAN: NL 95 ING000 6480335) tot een maandelijkse automatische incasso ter ondersteuning van Stichting moslimperspectief.