Koran leren

Islam

Ontdek de inspirerende levensverhalen van de profeten en hun belang.

Geloof en Praktijk in de Islam

Het belang

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. De islam is niet zomaar een religie; het is een levenswijze die de basis vormt voor miljarden mensen wereldwijd. Het omvat niet alleen geloofsovertuigingen, maar ook praktische richtlijnen voor het dagelijks leven. 

De islam spoort aan tot naastenliefde, rechtvaardigheid, eerlijkheid en mededogen. Het leert ons om God te eren door middel van gebed, liefdadigheid en zelfreflectie. In deze video verkennen we het belang van islam in ons leven, hoe het ons leidt in onze zoektocht naar betekenis en hoe het ons verbindt met God en medemensen.

Een persoonlijke reis

Benieuwd naar de islam? Overweeg je de stap te zetten naar het worden van een moslim? Onze deur staat altijd open voor iedereen die vragen heeft over de islam of interesse heeft om deze prachtige religie te omarmen. 

We begrijpen dat bekering een persoonlijke reis is, en we bieden begeleiding en ondersteuning om je te helpen dit pad te bewandelen. Neem contact met ons op, deel je vragen en overwegingen, en we zullen graag met je praten over de betekenis en de reis van het worden van een moslim. Samen kunnen we deze belangrijke stap in jouw leven verkennen en begrijpen.

Geloof, Praktijk en Inspiratiebronnen

Verdieping in Islam

Ontdek de rijke betekenis van islam, van geloof en praktijk tot inspirerende profetenverhalen die ons leiden.

Veelgestelde vragen

Meest populaire vragen

Ontdek enkele van de meest populaire vragen over de islam en de Koran, samen met duidelijke en beknopte antwoorden.

Islam is een monotheïstische religie die gelooft in één God (Allah).

De Koran is het heilige boek van de islam, geopenbaard aan de profeet Mohammed door Allah.

 

De Vijf Zuilen zijn de basispraktijken van de islam: geloofsgetuigenis, gebed, liefdadigheid, vasten tijdens Ramadan en de bedevaart naar Mekka.

 

Halal slachten volgt islamitische voedingsvoorschriften en garandeert dat vlees rein en toegestaan is voor consumptie.

 

Alcohol wordt als schadelijk beschouwd en kan het oordeelsvermogen beïnvloeden, dus het is verboden.

De verboden dienen als richtlijnen voor een rechtvaardig en moreel leven volgens de islamitische leer.

 

Jihad betekent 'strijd' en kan zowel innerlijke spirituele strijd als fysieke zelfverdediging omvatten.

 

Het doel van de islam is om een rechtvaardig en vroom leven te leiden, Allah te aanbidden en barmhartigheid en naastenliefde te verspreiden.

Het belangrijkste verschil tussen soennieten en sjiieten ligt in de opvatting over de leiderschapssuccessie na de profeet Mohammed. Soennieten erkennen de eerste kaliefen als leiders, terwijl sjiieten geloven in de goddelijke benoeming van imams.

 

De Ramadan is een heilige maand waarin moslims vasten om dichter tot Allah te komen, zelfdiscipline te oefenen en na te denken over spirituele groei en naastenliefde.