Koran leren

Levensverhalen van de profeten

Ontdek de inspirerende levensverhalen van de profeten en hun belang.

De rol

Leidende lichtbrengers

Profeten in de islam zijn door God gekozen boodschappers die een goddelijke missie hebben om Zijn boodschap en leiding aan de mensheid over te brengen. Ze fungeren als schakels tussen God en mensen, leiden anderen naar het juiste pad en vestigen morele en spirituele principes. Profeten, zoals Adam, Noach, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed, worden vereerd als rechtgeleide gidsen en voorbeelden van gehoorzaamheid aan God. 

Ze ontvangen openbaringen in de vorm van heilige geschriften en brengen Gods wil over aan de mensheid. Profeten spelen een cruciale rol in het versterken van geloof, ethiek en rechtvaardigheid binnen de islamitische leer en dienen als inspiratie voor gelovigen wereldwijd.

De eerste profeet

Adam is in de islam een prominente figuur en wordt beschouwd als de eerste profeet en de eerste mens die door Allah is geschapen. Zijn verhaal is te vinden in zowel de islamitische als de joodse en christelijke geschriften. Volgens de islamitische overlevering schiep Allah Adam uit klei en gaf hem het levensadem, waardoor hij de eerste mens werd. 

Hij werd met zijn vrouw Hawwa (Eva) in het paradijs geplaatst, maar na een beproeving werden ze uit het paradijs verdreven. Adam wordt bewonderd om zijn gehoorzaamheid aan Allah en wordt beschouwd als de vader van de mensheid.

Goddelijke boodschappers

Inspirerende Profeten in Islam

Ontdek de levensverhalen van profeten zoals Adam, Mozes en Jezus in de islam, hun rol als goddelijke gidsen en inspiratiebronnen.

Veelgestelde vragen

Meest populaire vragen

Ontdek enkele van de meest populaire vragen over de islam en de Koran, samen met duidelijke en beknopte antwoorden.

Islam is een monotheïstische religie die gelooft in één God (Allah).

De Koran is het heilige boek van de islam, geopenbaard aan de profeet Mohammed door Allah.

 

De Vijf Zuilen zijn de basispraktijken van de islam: geloofsgetuigenis, gebed, liefdadigheid, vasten tijdens Ramadan en de bedevaart naar Mekka.

 

Halal slachten volgt islamitische voedingsvoorschriften en garandeert dat vlees rein en toegestaan is voor consumptie.

 

Alcohol wordt als schadelijk beschouwd en kan het oordeelsvermogen beïnvloeden, dus het is verboden.

De verboden dienen als richtlijnen voor een rechtvaardig en moreel leven volgens de islamitische leer.

 

Jihad betekent 'strijd' en kan zowel innerlijke spirituele strijd als fysieke zelfverdediging omvatten.

 

Het doel van de islam is om een rechtvaardig en vroom leven te leiden, Allah te aanbidden en barmhartigheid en naastenliefde te verspreiden.

Het belangrijkste verschil tussen soennieten en sjiieten ligt in de opvatting over de leiderschapssuccessie na de profeet Mohammed. Soennieten erkennen de eerste kaliefen als leiders, terwijl sjiieten geloven in de goddelijke benoeming van imams.

 

De Ramadan is een heilige maand waarin moslims vasten om dichter tot Allah te komen, zelfdiscipline te oefenen en na te denken over spirituele groei en naastenliefde.