Over Waaromislam

Onze doel

Stichting Moslim Perspectief (SMP) bestaat uit meerdere instituten om de Brug naar Bewustwording te vergroten.

SMP wilt een veilige omgeving creëren waarin iedereen zich welkom en veilig voelt. In een klimaat waar de islam vervreemd wordt, werken wij weer aan de normalisatie ervan.

Missie
De Nederlandse maatschappij voorzien van een juiste verstrekking van de Islaam om zodoende een brug naar bewustwording te waarborgen voor zowel moslims alsook niet-moslims

Onze visie

Het realiseren van een erkend instituut op het gebied van onderwijs alsook opvoeding dat de handen in een slaat met de Nederlandse maatschappij ter bewustwording van de moslims en niet-moslims middels juiste verstrekking over de Islaam.

Speerpunten:
– Maatschappelijke participatie
– Bewustmaking en bewustwording
– (Her)opvoeden van de maatschappij
– Inspringen op vraag en het bieden van aanbod
– Bruggenbouwer

Wereld waarin deze waarden centraal staan

De islam leert ons compassie, rechtvaardigheid en naastenliefde. Laten we streven naar een wereld waarin deze waarden centraal staan.

Ontdek nu

Een Reis door kennis en begrip

Waaromislam is een educatieve en informatieve online bron die tot doel heeft het Nederlandstalige publiek bewust te maken van de islam en vragen te beantwoorden over dit geloof. De website biedt inzicht in de theologische fundamenten van de islam, de levensverhalen van profeten en verduidelijking van veel voorkomende misvattingen. Het beantwoordt prangende vragen zoals waarom er zoveel verboden zijn, waarom halal slachten een praktijk is, waarom alcohol verboden is en waarom iemand ervoor zou kiezen om moslim te worden. Waaromislam streeft naar begrip en tolerantie door middel van educatie en open dialoog. Het deelt persoonlijke bekeringsverhalen om de diversiteit van moslims te benadrukken.
sheep

Waarom halal slachten

De halal slacht is een rituele methode met respect voor dierenwelzijn.

Waarom geen alchol

Alcohol is verboden in de islam vanwege spirituele zuiverheid.

Waarom zoveel verboden

Islam beperkt zonden en bevordert morele zuiverheid en spirituele groei.