De profeten

Over Profeet Mohammed

Laatste boodschapper van Allah, geboren in Mekka, verspreidde de Koran, een voorbeeldige leider.

De boodschapper

De profeet Mohammed, vrede zij met hem, is de laatste boodschapper van Allah in de islam. Hij werd geboren in Mekka in het jaar 570 na Christus en ontving zijn eerste openbaring van Allah op de leeftijd van 40 jaar. Mohammed wordt geprezen om zijn eerlijkheid, compassie en leiderschap. 

Hij verspreidde het woord van Allah gedurende 23 jaar, wat resulteerde in de Koran, het heilige boek van de islam. Zijn leven is een voorbeeld van nederigheid en toewijding aan Allah. Mohammed overleed in 632 na Christus, maar zijn boodschap en leringen leven voort in de harten van miljoenen moslims over de hele wereld.

Mekka

De geboorteplaats

De stad Mekka, gelegen in het hedendaagse Saoedi-Arabië, is de geboorteplaats van de profeet Mohammed, vrede zij met hem. Het is een heilige stad voor de islam en herbergt de Kaaba, het centrale heiligdom van de islamitische wereld. 

Mekka speelt een cruciale rol in het leven van Mohammed, omdat hij hier werd geboren en de eerste openbaring van Allah ontving. Elk jaar trekken miljoenen moslims van over de hele wereld naar Mekka om de jaarlijkse bedevaart, bekend als de hadj, uit te voeren. Mekka is een plek van spirituele betekenis en een symbool van eenheid voor de islamitische gemeenschap.

De dagen voor de openbaring

In de dagen voor de openbaring doordrenkte profeet Mohammed zijn leven met contemplatie en spirituele zoektocht, zichzelf voorbereidend op zijn goddelijke missie als boodschapper van Allah. Zijn innerlijke reis leidde tot een revolutionaire verandering.

Veelgestelde vragen

Meest populaire vragen

Ontdek enkele van de meest populaire vragen over de islam en de Koran, samen met duidelijke en beknopte antwoorden.

Islam is een monotheïstische religie die gelooft in één God (Allah).

De Koran is het heilige boek van de islam, geopenbaard aan de profeet Mohammed door Allah.

 

De Vijf Zuilen zijn de basispraktijken van de islam: geloofsgetuigenis, gebed, liefdadigheid, vasten tijdens Ramadan en de bedevaart naar Mekka.

 

Halal slachten volgt islamitische voedingsvoorschriften en garandeert dat vlees rein en toegestaan is voor consumptie.

 

Alcohol wordt als schadelijk beschouwd en kan het oordeelsvermogen beïnvloeden, dus het is verboden.

De verboden dienen als richtlijnen voor een rechtvaardig en moreel leven volgens de islamitische leer.

 

Jihad betekent 'strijd' en kan zowel innerlijke spirituele strijd als fysieke zelfverdediging omvatten.

 

Het doel van de islam is om een rechtvaardig en vroom leven te leiden, Allah te aanbidden en barmhartigheid en naastenliefde te verspreiden.

Het belangrijkste verschil tussen soennieten en sjiieten ligt in de opvatting over de leiderschapssuccessie na de profeet Mohammed. Soennieten erkennen de eerste kaliefen als leiders, terwijl sjiieten geloven in de goddelijke benoeming van imams.

 

De Ramadan is een heilige maand waarin moslims vasten om dichter tot Allah te komen, zelfdiscipline te oefenen en na te denken over spirituele groei en naastenliefde.