Koran leren

Koran campagne 1 tegen 1000

Waaromislam’s “1 tegen 1000” campagne verspreidt 1000 Koranexemplaren in Arnhem als vreedzaam antwoord op provocatie, om begrip te bevorderen en gemeenschappen te verenigen.

De verspreiding

1 tegen 1000

In reactie op de recente provocatie van Pegida Nederland-voorman Edwin Wagensveld, waarbij hij de Koran verbrandde, hebben Waaromislam en Daliel de “1 tegen 1000” campagne gelanceerd. 

Ze verspreiden nu 1000 exemplaren van de Koran in Arnhem als een vreedzaam antwoord op deze daad. Deze campagne beoogt misverstanden te verhelderen en bruggen te bouwen tussen gemeenschappen, en zal worden herhaald bij toekomstige incidenten. Lees meer over deze initiatieven op de website van Waaromislam.

Onze missie en visie

Bij ons draait alles om een duidelijke missie en visie. We streven ernaar om onze doelen te bereiken en onze visie te verwezenlijken, wat betekent dat we vasthouden aan onze kernwaarden en ons inzetten voor positieve verandering. 

Onze missie leidt ons in alles wat we doen en we geloven sterk in de impact die we kunnen hebben. Samen werken we aan een betere toekomst en streven we naar succes, altijd met onze missie en visie als kompas. Wij zijn toegewijd aan het realiseren van onze doelen en het waarmaken van onze visie, elke dag weer.

Benodigdheden voor moslims

Neem de juiste kennis over de 5 zuilen van de islam

De vijf zuilen van de islam zijn de essentiële pijlers van het geloof en de praktijk van moslims. Ze omvatten de geloofsgetuigenis, gebed, liefdadigheid, vasten tijdens de Ramadan en de bedevaart naar Mekka.

Sahadah 2

Shahadah

(Geloof)

Salah

Salah

(Bidden)

Sawm

Sawm

(Vasten)

Zakat

Zakat

(Aalmoezen)

Hajj

Hajj

(Bedevaart)

Ontdek nu

Een Reis door kennis en begrip

Waaromislam is een educatieve en informatieve online bron die tot doel heeft het Nederlandstalige publiek bewust te maken van de islam en vragen te beantwoorden over dit geloof. De website biedt inzicht in de theologische fundamenten van de islam, de levensverhalen van profeten en verduidelijking van veel voorkomende misvattingen. Het beantwoordt prangende vragen zoals waarom er zoveel verboden zijn, waarom halal slachten een praktijk is, waarom alcohol verboden is en waarom iemand ervoor zou kiezen om moslim te worden.

Waaromislam streeft naar begrip en tolerantie door middel van educatie en open dialoog. Het deelt persoonlijke bekeringsverhalen om de diversiteit van moslims te benadrukken.

Koran leren

Ontdek de Koran, het Woord van Allah, op Waaromislam's pagina

Koran en wetenschap

Verken de samensmelting van Koran en wetenschap op onze pagina.

Vrouw en Islam

Verken de samensmelting van Koran en wetenschap op onze pagina.