Koran leren

Dawah op straat

Ontdek hoe de islam spiritualiteit, moraliteit en gemeenschap verenigt, en een leidraad biedt voor een betekenisvol leven.

De verdiepende kracht

De betekenis

De islam is een religie die spiritualiteit, moraliteit en gemeenschap verenigt. Het biedt een leidraad voor het leven, met een sterke nadruk op aanbidding van de enige God, Allah. De islam bevordert barmhartigheid, rechtvaardigheid en naastenliefde, en moedigt individuen aan om een bewust en oprecht leven te leiden. 

Het leert verantwoordelijkheid voor de medemens, wat resulteert in sociale cohesie en solidariteit. Het concept van tawheed, de eenheid van God, staat centraal in de islam en versterkt de spirituele band tussen de gelovige en Allah. Kortom, de islam biedt richtlijnen voor een betekenisvol leven, een diepere relatie met God en draagt bij aan harmonie in de samenleving.

De betekenis ​

In de naam van Allah, de Barmhartige en Genadevolle, onderzoeken we de vraag “WAAROM ‘ZOVEEL’ VERBODEN?” in de islam. De diepgaande betekenis achter de vele verboden in het geloof onthult zich als een pad naar spirituele groei en morele discipline. Van voedselvoorschriften die reinheid bevorderen tot gedragsnormen die respect en rechtvaardigheid cultiveren, deze beperkingen vormen de bouwstenen van een heilige levenswijze. 

Ze herinneren gelovigen eraan dat gehoorzaamheid aan Allah de sleutel is tot spirituele verheffing. Het begrijpen van deze essentiële voorschriften helpt hen om met oprechtheid het pad van Allah te volgen, wat leidt tot dieper begrip, innerlijke vrede en zegeningen.

De Islam als levenswijze

Ontdek de betekenis

Ontdek hoe de islam spiritualiteit, moraliteit en gemeenschap verenigt, en een leidraad biedt voor een betekenisvol leven en diepere relatie met God.

Veelgestelde vragen

Meest populaire vragen

Ontdek enkele van de meest populaire vragen over de islam en de Koran, samen met duidelijke en beknopte antwoorden.

Islam is een monotheïstische religie die gelooft in één God (Allah).

De Koran is het heilige boek van de islam, geopenbaard aan de profeet Mohammed door Allah.

 

De Vijf Zuilen zijn de basispraktijken van de islam: geloofsgetuigenis, gebed, liefdadigheid, vasten tijdens Ramadan en de bedevaart naar Mekka.

 

Halal slachten volgt islamitische voedingsvoorschriften en garandeert dat vlees rein en toegestaan is voor consumptie.

 

Alcohol wordt als schadelijk beschouwd en kan het oordeelsvermogen beïnvloeden, dus het is verboden.

De verboden dienen als richtlijnen voor een rechtvaardig en moreel leven volgens de islamitische leer.

 

Jihad betekent 'strijd' en kan zowel innerlijke spirituele strijd als fysieke zelfverdediging omvatten.

 

Het doel van de islam is om een rechtvaardig en vroom leven te leiden, Allah te aanbidden en barmhartigheid en naastenliefde te verspreiden.

Het belangrijkste verschil tussen soennieten en sjiieten ligt in de opvatting over de leiderschapssuccessie na de profeet Mohammed. Soennieten erkennen de eerste kaliefen als leiders, terwijl sjiieten geloven in de goddelijke benoeming van imams.

 

De Ramadan is een heilige maand waarin moslims vasten om dichter tot Allah te komen, zelfdiscipline te oefenen en na te denken over spirituele groei en naastenliefde.