Koran leren

Uitleg over Koran

Ontdek de diepgaande schoonheid en wijsheid van de Koran terwijl je jezelf onderdompelt in het proces van leren.

Wat is de koran

Het heilige boek

De Koran, het heilige boek van de islam, is het goddelijke geschenk aan de mensheid. Het is de ultieme bron van leiding en normen voor moslims over de hele wereld. Dit heilige boek, geopenbaard aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem), bevat goddelijke openbaringen die de weg wijzen naar spirituele groei en moraliteit. 

De Koran is geschreven in verzen en biedt richtlijnen voor het dagelijkse leven, ethiek, aanbidding en rechtspraak. Het is ook een literair meesterwerk in de Arabische taal. Moslims beschouwen de Koran als het letterlijke woord van God en putten er wijsheid en inspiratie uit voor een rechtvaardig en deugdzaam leven.

Voor wie

De Koran, het heilige boek van de islam, is bedoeld voor de hele mensheid. Hoewel het aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem) werd geopenbaard, is het niet beperkt tot een specifieke tijd, plaats of groep mensen. De Koran is een universele gids die de weg wijst voor iedereen die op zoek is naar spirituele leiding en morele principes. 

Het biedt antwoorden op levensvragen, ethische richtlijnen en een diep begrip van de relatie tussen de mens en God. Moslims beschouwen de Koran als een barmhartigheid en een bron van wijsheid voor de hele wereld, en ze nodigen anderen uit om de boodschap ervan te ontdekken en te begrijpen.

Onze zorg

Goddelijke leiding voor de mensheid

Ontdek de Koran, het woord van Allah, en zijn betekenis voor ons dagelijks leven en spirituele groei.

Veelgestelde vragen

Meest populaire vragen

Ontdek enkele van de meest populaire vragen over de islam en de Koran, samen met duidelijke en beknopte antwoorden.

Islam is een monotheïstische religie die gelooft in één God (Allah).

De Koran is het heilige boek van de islam, geopenbaard aan de profeet Mohammed door Allah.

 

De Vijf Zuilen zijn de basispraktijken van de islam: geloofsgetuigenis, gebed, liefdadigheid, vasten tijdens Ramadan en de bedevaart naar Mekka.

 

Halal slachten volgt islamitische voedingsvoorschriften en garandeert dat vlees rein en toegestaan is voor consumptie.

 

Alcohol wordt als schadelijk beschouwd en kan het oordeelsvermogen beïnvloeden, dus het is verboden.

De verboden dienen als richtlijnen voor een rechtvaardig en moreel leven volgens de islamitische leer.

 

Jihad betekent 'strijd' en kan zowel innerlijke spirituele strijd als fysieke zelfverdediging omvatten.

 

Het doel van de islam is om een rechtvaardig en vroom leven te leiden, Allah te aanbidden en barmhartigheid en naastenliefde te verspreiden.

Het belangrijkste verschil tussen soennieten en sjiieten ligt in de opvatting over de leiderschapssuccessie na de profeet Mohammed. Soennieten erkennen de eerste kaliefen als leiders, terwijl sjiieten geloven in de goddelijke benoeming van imams.

 

De Ramadan is een heilige maand waarin moslims vasten om dichter tot Allah te komen, zelfdiscipline te oefenen en na te denken over spirituele groei en naastenliefde.