Koran leren

Van molens naar Mekka

Een inspirerende reis van transformatie en toewijding in ‘Van Molens naar Mekka’ bekeerlingsdocumentaire.

Een avontuur

Ontdek het aangrijpende verhaal van bekeerlingen die de reis van “Van Molens naar Mekka” ondernemen. In deze acht delen, van de voorbereidingen tot aan de heilige steden van Medina en Mekka, beleef je hun spirituele reis en de betekenis van de pelgrimstocht. 

Deze documentaire belicht ook hun ervaring tijdens de heilige maand Ramadan, waarin ze vasten en spiritualiteit verdiepen, en hun terugkeer naar hun oorspronkelijke levens. Laat je inspireren door deze reis van transformatie en toewijding aan Allah, waarin ze hun geloof versterken en persoonlijke groei omarmen.

De spirituele pelgrimstocht

Ontdekkingstocht

Duik in het meeslepende verhaal van bekeerlingen die de reis van “Van Molens naar Mekka” ondernemen. De acht delen nemen je mee, van hun voorbereidingen tot de heilige steden Medina en Mekka, waarbij je hun spirituele reis en de diepgaande betekenis van de pelgrimstocht ervaart. 

Deze documentaire werpt ook licht op hun ervaring tijdens de heilige maand Ramadan, waar vasten en spirituele groei centraal staan, en hun terugkeer naar hun oorspronkelijke levens. Laat je inspireren door deze transformatieve reis, waarin toewijding aan Allah en persoonlijke groei samenkomen, en waar geloof versterkt wordt door onwankelbare overtuiging.

Bekeerlingen

Ontdek de inspirerende reis van bekeerlingen in de documentaire “Van Molens naar Mekka.” Deze meeslepende verhaalserie volgt hun pelgrimstocht vanuit de voorbereidingen tot aan de heilige steden Medina en Mekka. De reis belicht ook hun ervaringen tijdens de heilige maand Ramadan en hun terugkeer naar hun oorspronkelijke levens. Een verhaal van spirituele transformatie en toewijding aan Allah.

Veelgestelde vragen

Meest populaire vragen

Ontdek enkele van de meest populaire vragen over de islam en de Koran, samen met duidelijke en beknopte antwoorden.

Islam is een monotheïstische religie die gelooft in één God (Allah).

De Koran is het heilige boek van de islam, geopenbaard aan de profeet Mohammed door Allah.

 

De Vijf Zuilen zijn de basispraktijken van de islam: geloofsgetuigenis, gebed, liefdadigheid, vasten tijdens Ramadan en de bedevaart naar Mekka.

 

Halal slachten volgt islamitische voedingsvoorschriften en garandeert dat vlees rein en toegestaan is voor consumptie.

 

Alcohol wordt als schadelijk beschouwd en kan het oordeelsvermogen beïnvloeden, dus het is verboden.

De verboden dienen als richtlijnen voor een rechtvaardig en moreel leven volgens de islamitische leer.

 

Jihad betekent 'strijd' en kan zowel innerlijke spirituele strijd als fysieke zelfverdediging omvatten.

 

Het doel van de islam is om een rechtvaardig en vroom leven te leiden, Allah te aanbidden en barmhartigheid en naastenliefde te verspreiden.

Het belangrijkste verschil tussen soennieten en sjiieten ligt in de opvatting over de leiderschapssuccessie na de profeet Mohammed. Soennieten erkennen de eerste kaliefen als leiders, terwijl sjiieten geloven in de goddelijke benoeming van imams.

 

De Ramadan is een heilige maand waarin moslims vasten om dichter tot Allah te komen, zelfdiscipline te oefenen en na te denken over spirituele groei en naastenliefde.