Vrouw

Alles over de vrouw in de islam.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is de introductie op deze categorie

Welkom beste kijker bij deze introductie van de subcategorie van ‘de vrouw in de Islam’ op de website van waaromislam.nl.  Dit is het eerste deel van een serie video’s over de vrouw in de islam.

Er wordt veel over de islam gesproken en er wordt vaak over de positie van de vrouw gesproken. De vrouw zou worden onderdrukt en achtergesteld zijn et cetera. Maar hoe vaak horen we dat geluid vanuit de media en hoe vaak vanuit deze vrouwen zelf? Dit geluid is over het algemeen afkomstig van mensen die zelf geen moslim zijn. Zij doen dit soort uitspraken op basis van wat ze horen en zien of van wat zij denken dat de islam leert. De moslimvrouw zelf komt niet of nauwelijks aan het woord.

Vaak wordt dit laatste, dat je de moslimvrouw zelf vrijwel niet hoort, geweten aan de gedachte dat de moslimvrouwen zich niet durven uit te spreken. Maar ook dan is weer de vraag, is dat iets wat we horen van de vrouwen in kwestie of is het iets wat over hen gezegd wordt door anderen? Hoe het ook zij, het is tijd dat de moslimvrouw het woord neemt om, vanuit haar religieuze overtuiging, te spreken over veel voorkomende misverstanden. En uit te leggen wat de islam daadwerkelijk leert over de vrouw.

In deze categorie gaan we diverse onderwerpen over de vrouw aan de orde brengen om u een duidelijk beeld te geven over de vrouw in de Islam. Denk aan onderwerpen als ‘de positie van de vrouw in de islam’, ‘de sluier’, ‘de omgang tussen mannen en vrouwen’ en 'het moederschap'.

Ook wordt er dieper ingegaan op enkele verhalen van belangrijke vrouwen in de geschiedenis van de islam. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vrouwen van de profeet Mohammed. Maar ook naast zijn vrouwen, zijn er natuurlijk vele andere vrouwen geweest die een belangrijke positie bekleed hebben binnen het geloof. Een van hen, over wie we ook gaan spreken, is de moeder van Jezus, Maria. Zij is immers één van de belangrijkste vrouwen in de Islam. We zullen het hebben over de vergelijkingen van de vrouw binnen de islam, het Christendom en het Jodendom. En diverse andere onderwerpen.

Veel kijkplezier toegewenst en ik hoop dat u er wat van opsteekt!