Koran

De Koran in het algemeen.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is de Koran.

Dit zal gebeuren aan de hand van een korte algemene introductie van de Koran waarna het voor jou, de kijker, mogelijk is in deze videocategorie meer informatie te vinden over de onderwerpen die in deze video besproken zullen worden.

Vaak horen we vanuit verschillende hoeken allerlei zaken over de Koran. Meestal is dit in verband met uitspraken die ergens gedaan zijn door moslims of wordt de Koran aangehaald door politici, arabisten of islamologen die hun zegje erover wensen te doen. Hierbij gaat het meestal om een bepaald vers of om een aantal verzen maar wordt er in het betreffende verband geen of weinig aandacht besteed aan een algemene toelichting van de Koran zelf. Wat we ons echter af kunnen vragen vóórdat we naar de inhoud van de Koran kijken is; wat is de Koran nu eigenlijk. Hoe ziet de Koran eruit, wat vinden we terug in de Koran, waarom heet de Koran eigenlijk “de Koran” en zo zouden we nog vele andere vragen kunnen bedenken. Al deze vragen, en meer dan dat, zullen we in deze video stuk voor stuk behandelen zodat aan het einde van de video voor u, de kijker, duidelijk is wat de Koran nu eigenlijk is.

De Koran is, zo geloven moslims, het letterlijke woord van Allah zoals dit aan de profeet Mohammed geopenbaard werd. Deze openbaring vond plaats gedurende het 23-jarige profeetschap van de profeet Mohammed. Moslims geloven dat de Koran is beschermd door Allah en tot op de dag van vandaag onveranderd is gebleven. Ook geloven zij dat de Koran altijd onveranderd zal blijven tot aan het einde der tijden. Dit betekent dat de op schrift gestelde Koran van vandaag de dag hetzelfde is als die van ruim 1.400 jaar geleden. De Koran kan naast haar naam “Koran” ook op andere manieren aangeduid worden. Zo wordt de Koran bijvoorbeeld ook; “het boek waarover geen twijfel bestaat” genoemd, maar ook “het leidraad voor de godsvruchtige” en “de onderscheider tussen waarheid en valsheid”.

Dit wat betreft de Koran voordat we begonnen zijn over haar inhoud. Laten we dan ook eens gaan kijken naar de inhoud van de Koran. De Koran bestaat uit 114 hoofdstukken. Het langste hoofdstuk is het tweede hoofdstuk dat bestaat uit 286 verzen. In dit hoofdstuk is ook het langste vers van de Koran te vinden, vers 282. Het kortste hoofdstuk is hoofdstuk 108 dat uit 3 verzen bestaat. De Koran begint met de lange hoofdstukken en eindigt met de korte. Op één hoofdstuk na begint ieder hoofdstuk met de woorden bismillahir rahmaanir rahiem; in naam van Allah, meest Barmhartig, meest Genadevol.

De hoofdstukken van de Koran hebben allemaal een eigen naam die vaak gebaseerd is op een in het betreffende hoofdstuk vermelde kwestie. Zo heet het eerste hoofdstuk; al fatiha, wat zoveel betekent als de opening en het tweede hoofdstuk heet al baqarah, de koe, wat verwijst naar een verhaal wat in het hoofdstuk vermeld staat.

Als we kijken naar de spreekstijl van de Koran dan zien we dat de Koran in dichtvorm is geschreven. De dichtvorm die gehanteerd wordt is van dien aard dat de Arabieren in de tijd van de openbaring ervan onder de indruk waren. Dit terwijl zij bekend stonden om hun welbespraaktheid en het dichten tot kunst was verheven in de toenmalige Arabische samenleving. In de Koran wordt het Goddelijke niveau van de Koranische stijl dan ook gebruikt als uitdaging richting de mensen die niet in de Goddelijke positie van de Koran geloven. Zij worden uitgedaagd om met iets te komen dat gelijkwaardig is aan de Koran. Een voorbeeld daarvan is hoofdstuk 2 vers 23 waarin word vermeld:

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ

“En als jullie in twijfel verkeren over wat Wij hebben neergezonden aan Onze dienaar,  brengt dan een gelijkwaardig hoofdstuk voort.”

Het gaat hierbij dan natuurlijk om de originele Arabische tekst en niet om een vertaling daarvan. Een vertaling van de Goddelijke tekst kan niet als Koran gezien worden maar slechts als een interpretatie van de betekenis van de Koran. Er zijn bijvoorbeeld veel verschillende Nederlandse vertalingen van de Koran, terwijl de Arabische tekst hetzelfde is. De meeste vertalingen leggen dan ook de nadruk op de waarde van de Goddelijke tekst en plaatsen de Arabische tekst naast de Nederlandse vertaling.

Anders gezegd: de Koran is pas echt een Koran te noemen als het gaat om de originele Arabische tekst. Er bestaat niet zoiets als een Nederlandse Koran maar slechts een interpretatie van de Koran die is weergegeven in het Nederlands. Wat ook belangrijk is te vermelden is dat de hoofdstukken en verzen van de Koran worden gerekend tot ofwel de Mekki ofwel de Medeni hoofdstukken en verzen. Om dit te verduidelijken: de profeet Mohammed heeft een deel van zijn jaren als profeet doorgebracht in Mekka, 13 jaar in totaal. Ook heeft hij een deel van zijn profeetschap doorgebracht in Medina. Daar verbleef hij voor een periode van 10 jaar waarna hij stierf. Mekka en Medina zijn beiden steden in het huidige Saoedi-Arabië.

Mekka is de stad waar de profeet Mohammed werd geboren en waar hij het grootste gedeelte van zijn leven heeft doorgebracht. Medina is de stad waarheen de profeet Mohammed na 13 jaren van profeetschap migreerde vanwege de vervolgingen waar hijzelf en zijn volgelingen onder te lijden hadden. In de Koran wordt in de inhoudsopgave vermeld of een hoofdstuk Mekki of Medeni is. Dit wil ruwweg zeggen: een hoofdstuk is Mekki als het gedurende de eerste 13 jaar van het profeetschap is geopenbaard en Medeni als het gedurende de laatste 10 jaar is geopenbaard. Oftewel, Mekki als het voor de migratie geopenbaard werd en Medeni als het daarna werd geopenbaard.

Deze twee categorieën kennen ruwweg twee grondslagen. De eerste categorie, de Mekki hoofdstukken, die dus voor de migratie naar Medina zijn geopenbaard, kennen een algemene oproep naar het geloven in, en aanbidden van enkel en alleen Allah en het verwerpen van de afgoderij. De mensen werden gedurende deze periode gestimuleerd na te denken over hun positie als mens, hun doel in dit leven, het bestaan van een hogere macht en de gevolgen die dit had voor hun leven in de wereld en het hiernamaals. De tweede categorie, de Medeni hoofdstukken, die geopenbaard zijn na de migratie van de profeet Mohammed naar Medina, bevatten veelal wetten en leefregels.

Dit om de moslims, die in Medina een plaats vonden waar de Islam algemeen geaccepteerd was, te leren wat de maatschappelijke voorschriften zijn vanuit de religie. Deze voorschriften kenden niet alleen de band tussen de gelovige en zijn Schepper, maar ook de omgangsnormen jegens andere mensen, dieren en dingen. Al deze zaken en nog vele andere zijn allen terug te vinden in de Koran.

Aan het einde van deze video kunnen we kort samengevat het volgende zeggen: de Koran is het woord van Allah, over een termijn van 23 jaar geopenbaard aan de profeet Mohammed. Het werd opgeschreven en in vele talen vertaald maar slechts de originele tekst kan Koran genoemd worden. De Koran kent 114 hoofdstukken die verschillend zijn in lengte. Er worden verhalen vermeld van profeten en vrome mensen. Er wordt gesproken over voorgaande volkeren, de hel en het paradijs. Er wordt gesproken over zowel geloof en praktijk en nog veel meer. Aan u, de kijker, dan ook de mogelijkheid hierover meer te weten te komen door de andere video’s in deze categorie te bekijken. Want al deze zaken, al vormen ze slechts een tipje van de sluier, maken de Koran tot een schitterend onderwerp om uzelf in te verdiepen.