De bedevaart

Een beknopte uitleg van de bedevaart.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: De bedevaart.

De bedevaart is de laatste van de vijf fundamentele praktische zaken in het leven van moslims. Het is de plicht van iedere moslim, die financieel en fysiek in staat is de bedevaart te verrichten, dit eenmaal in het leven te doen, in navolging van de opdracht van Allah.

In de Koran staat namelijk in hoofdstuk 3:97;

وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

"En Allah heeft voor de mensen de bedevaart verplicht gesteld, voor hen die in staat is daarheen op weg te gaan…"

In navolging van deze opdracht verrichten jaarlijks miljoenen moslims de bedevaart en komen zij vanuit landen van over de gehele wereld samen in Mekka en haar omgeving. De jaarlijkse periode van de bedevaart omschrijft dan ook op onweerlegbare wijze de universaliteit van de religie. Mensen vanuit de gehele wereld, jong en oud, man en vrouw, rijk en arm, komen samen voor dezelfde zaak; het gehoor geven aan de opdracht van Allah. In Mekka, de stad waar de pelgrims naar afreizen, bevind zich een zwart kubusvormig gebouw, de ka’bah genaamd. Moslims geloven dat dit gebouw het eerste gebedshuis is dat de aarde gekend heeft en dat dit gebedshuis is gebouwd door Abraham en zijn zoon Ismaël.

In de Koran staat in hoofdstuk 22:27;

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

"En verkondig onder de mensen de bedevaart, zij zullen te voet naar jou komen of op magere kamelen, van elke vergelegen plek."

Daarop deed Abraham wat Allah hem had opgedragen en nu, niet slechts enkele jaren later, maar nadat er duizenden jaren voorbij zijn gegaan sinds dat bijzondere moment, zien we ieder jaar grote hoeveelheden moslims de bedevaart verrichten. De stad en haar omgeving vullen zich met gelovigen uit alle windstreken om gehoor te geven aan deze oproep. En deze mensen komen, zoals in het net genoemde vers staat aangegeven, te voet, met rijdieren en natuurlijk ook met auto’s en vliegtuigen. Alle beschikbare middelen worden gebruikt om naar deze plaats af te reizen en de bedevaart te verrichten. Wat is dan precies de bedevaart?

De bedevaart is het verrichten van een aantal vastgestelde rituelen op vastgestelde plaatsen gedurende een vastgestelde tijd. Het verrichten van daden van aanbidding staat gedurende deze periode centraal. Deze daden van aanbidding worden verricht op belangrijke plaatsen in de geschiedenis van de Islam, rituelen die teruggaan tot de tijd van de profeet Abraham, vrede zij met hem. In het jaar 2010 verrichte ikzelf de bedevaart met 3.5 miljoen andere moslims. Wij bewogen ons samen voort van de ene plaats naar de andere. We maakten samen de rondgang om de ka’bah. Verrichten zij aan zij het gebed, droegen allen dezelfde eenvoudige kleding en waren in uiterlijk en aanbidding één.

Iedere persoon naast je kon in zijn eigen land een arts zijn of een advocaat, een minister of een lid van de Koninklijke familie, maar daar, tijdens de dagen van de bedevaart en het verrichten van de rituelen is iedereen gelijk aan de ander, in eenvoud, in aanbidding, in gehoorzaamheid aan Allah. En dit alles brengt niet alleen de versterking van de moslimgemeenschap met zich mee maar brengt ook grote zegeningen voor de individuele moslim die de bedevaart verricht. Het is namelijk overgeleverd dat de profeet Mohammed, vrede zij met hem, heeft gezegd; “Wie de bedevaart doet, geen slechte woorden zegt en ook geen zonden begaat, keert terug van zijn zonden net als de dag waarop zijn moeder hem ter wereld bracht.”

Dit wil zeggen; degene die tijdens het verrichten van de bedevaart geen verkeerde taal bezigt of andere zonden begaat, diens voorgaande zonden zullen vergeven worden. Zo leert de bedevaart de moslim niet slechts om tijd en geld te investeren en zowel geestelijke als lichamelijke inspanningen te verrichten in gehoorzaamheid en overgave aan Allah, maar brengt deze grote inspanning ook een grote beloning met zich mee. Wanneer iemand afreist naar Mekka dan ziet hij dat de moskee waar een deel van de rituelen plaatsvindt een capaciteit heeft van honderdduizenden mensen.

Ondanks dat word er hard gewerkt om de moskee uit te breiden naar een capaciteit van het dubbele hiervan om de steeds groter wordende groep bedevaartgangers te kunnen herbergen. Zoveel jaren na de bouw van dit gebedshuis word jaar in jaar uit de grootsheid van deze religie zichtbaar. Man en vrouw, jong en oud, zwart of blank, allen verzamelen zich vanwege dezelfde oproep, de oproep naar de bedevaart.