Advies

Adviezen aan (nieuwe) moslims.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Advies.

Moslim worden of net de Islam aangenomen? In deze video-categorie vind u belangrijke adviezen van hen die u zijn voorgegaan in deze belangrijke stap. In een reeks korte filmpjes, gaan we in op de verschillende situaties waarin een pasbekeerde moslim zich kan bevinden. Dit varieert van de vijf zuilen (getuigenis, vestigen van het gebed, vasten, zakaat betalen, bedevaart), tot eerste ontmoetingen in moskee of gebedscentrum, het zoeken van goede begeleiders of plekken waar u kunt leren over de Islam.

De adviezen zijn gestoeld op ervaringen van diverse nieuwe moslims en kunnen u helpen bij uw eerste stappen op het pad van de Islam. Hoewel we streven naar een grote mate van herkenbaarheid, komen de adviezen uit het leven van verschillende mensen en hoeven ze niet altijd van toepassing te zijn op uw eigen leven. Neem er daarom van, wat nuttig is voor uzelf en laat de rest voor wat het is.