Thijs werd moslim

"Via meneer Wilders kwam de islam in mijn leven."

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen.

Interviewer: Assalaamoe aleykom warahmatoe Allahi wabarakatoeh (Allah’s vrede en barmhartigheid en zegeningen zij met u). Welkom bij waaromIslam.nl. We hebben alle kleuren en smaken gehad en we hebben zelfs mensen met een onvervalste zware Amsterdamse tongval naast ons zitten. Salaam aleykom (vrede zij met jou).

Thijs: Wa’alaykom salaam (vrede zij ook met jou).

-Jij bent Thijs, vertel eens: hoe oud ben je, wie is je vader, wie is je moeder?

Ik ben 21, ik woon in Haarlem, en mijn ouders.. wat wil je van mijn ouders weten?

Nou gewoon, stel jezelf voor.

Oh zo, nou ik ben in principe vrachtwagenchauffeur. Mijn moeder is pedicure, mijn vader die begeleidt mensen weer richting nieuw werk. En dat ben ik een beetje.

En hoe lang ben je moslim?

Sinds juli, jongstleden, afgelopen zomer (2009).

Hoe zag de Thijs van voor die maand juli eruit, met name qua gedragingen?

Ik dacht niet zoveel na over mijn goede en slechte daden, ik probeerde wel altijd goed te zijn, maar ik heb er nooit op zo’n bepaalde manier over nagedacht. Het is allemaal een beetje in een vloeiende beweging gelopen.

Vertel..

Nou.. Ik bedoel de weg richting mijn geloofsgetuigenis. Ik ben een paar jaar geleden de kerk uitgelopen, want ik ben Christelijk/Katholiek opgevoed.

Ook wel praktiserend Christelijk?

Redelijk, niet echt heel erg. Maar ik ben toen eerst naar de kerk gegaan, met het doel om eens kritisch te luisteren. Dat was niet helemaal… dat was niet iets wat niet klopte, laat ik het zo zeggen.

Wat was dat? Kun je het definiëren?

Nou, als ik dat zou weten, dan kon ik het je ook uitleggen en dan kon ik het mezelf uitleggen, maar..

Gevoelsmatig..?

Ja. En dus toen ben ik de kerk uitgelopen met de gedachte dat er iets niet klopt, toen ben ik in de jaren erna een beetje mijn eigen religie gaan maken. Mijn eigen beeld gaan creëren van wie is God en wat het leven is etc. Nou daar vond ik eigenlijk erg veel vrede in, in principe was het doel ook dat het zo bleef..tot afgelopen.. nee, toen is op een gegeven moment de Islam in mijn leven gekomen, via meneer Wilders en de media.

Via meneer Wilders? Heb je het hem ook al verteld?

Nou dat heb ik al gedaan, maar hij heeft niet gereageerd.

Ben jij dat? Ben jij die broeder? Dit is een memorabele broeder. Ik heb dat verhaal ooit gehoord. Er was een persoon en die had een heel vertekend beeld van de islam had en die stuurde vervolgens een briefje op naar Wilders. Ben jij dat..?

Dat heb ik gedaan ja.

Nou dan wil ik graag kennis met je maken.

Aangenaam.

Nou vertel, meneer Wilders dus...

Nou die heeft dus samen met de media ervoor gezorgd dat mijn beeld git en gitzwart was van de Islam. Ik dacht de islam ging over terrorisme, over agressie, en al die andere dingen die met de Islam te maken hadden, islam stond voor mij gelijk aan negatieve zaken. Dus zo heb ik een tijdje doorgeleefd, echt ervan overtuigd dat dit waar was. En op een gegeven moment, en deze gedachte heeft dus eigenlijk wel de deur op een kier gezet naar meer kennis, werkte ik op Schiphol. Daar zijn veel oud-collega’s van mij en die zijn moslim. We hadden daar heel veel vrije tijd, zeg maar meer vrije tijd als dat we moesten werken. Dus we hadden daar alle tijd..

Dan mocht je je vervelen natuurlijk hè?

Ja, nou, zeg maar twee uur pauze, een kwartiertje/halfuurtje werken, twee uur pauze, een kwartiertje/halfuurtje werken. Dus dat was wel heel relaxed. En daar hadden we dus heel veel tijd om onderling gesprekken te voeren en mijn collega’s hadden onderling ook gesprekken over de Islam. En van hen hoorde ik juist weer hele mooie dingen en dat het zo gitzwart was als dat ik dacht dat het was, dat het helemaal niet waar is. En om het in kleur te blijven uitdrukken werd het eerst donkergrijs, grijs, lichtgrijs. Toen hield mijn functie op te bestaan. Dus toen ben ik op internet verder gaan zoeken naar informatie, ben ik dingen gaan lezen, ben ik lezingen gaan luisteren. Op een gegeven moment ben ik de moskee in gegaan, dat was een aardig grote stap, maar voor mijn gevoel moest dat.

Hoe was dat? Voor de eerste keer?

Heel eng. Ik zat toch nog ergens in mijn achterhoofd met dat oude beeld van de Islam en het is onbekend. En onbekend..

Onbekend maakt onbemind zegt men altijd.

Ja, ik vind het altijd prettig om van te voren te weten wat er gaat gebeuren. Ik wist het totaal niet, ik wist niet wat voor mensen ik aan zou treffen, ik wist niet wat er gebeurde in dat gebouw, dat was voor mij één groot vraagteken. En toen heb ik een beetje met die mensen gepraat en toen heb ik meegekeken met het gebed. En op die manier heb ik dus nog meer kennis over de islam vergaard. Met name door internet, moet ik erbij zeggen. Mijn beeld van de islam was op lichtgrijs blijven steken, dat was inmiddels naar spierwit gegaan. Zonder enig puntje zwart erin. En toen kwam ik erachter dat de islam voor 99% gelijk is aan datgene wat ik voor mijzelf al gecreëerd had.

Daar kon je niet meer omheen.

Ja bijna, dat zou je zeggen, maar ik kon er nog wel omheen, want de drempel..in principe zou de drempel heel laag moeten zijn om de geloofsgetuigenis uit te spreken en daarmee de Islam aan te nemen. Maar die was nog hoog genoeg om het niet te doen. Ik was er nog niet aan toe, laat ik het zo zeggen. Totdat ik op vakantie ging afgelopen zomer. En toen ging ik naar Denemarken, dat zal ik niet vergeten... ik ging 2 a 3 dagen later weg, ik weet niet meer precies. Mijn ouders zaten daar al en ik ging erachter aan. En ik zat alleen in de auto en ik had nog niet eerder zo’n stuk gereden. En ik had zoiets van, ja wat nou als er iets gebeurt onderweg en ik overleef het niet, ik krijg een ongeluk ofzo, of ik val in slaap, een dronken gozer die rijdt me aan, of..je weet nooit.

Dan zijn er twee wegen: of ik heb de garantie dat ik rechtstreeks naar de hel ga, of de mogelijkheid bestaat dat ik richting het paradijs kan. Maar die kant kan ik alleen maar op als ik de geloofsgetuigenis gedaan heb. Dus toen ben ik van huis uit, met alle bepakking voor mijn vakantie, naar de moskee gereden, heb ik de geloofsgetuigenis gedaan en toen ben ik van de moskee doorgereden naar Denemarken.

Wat ik mij nou dus echt afvraag, hoe kijk je nou terug op je Wilderiaanse verleden? Je was sympathiserend, dat is nog een groot woord, maar je was het redelijk eens met de standpunten van Wilders. Hoe kijk je daar nou op terug?

Ik ben die man heel dankbaar. Ik ben hem echt heel dankbaar en ik ben blij dat hij bestaat. Ook als ik nu zijn verhalen hoor; nu weet ik gewoon waar hij het over heeft en dat hij het over iets heel anders heeft als wat de Islam is.

Hoe voel jij jezelf nu? Dat is misschien veel belangrijker dan het wel en wee van Wilders.

Na mijn geloofsgetuigenis ben ik nog erg aan het zoeken geweest, naar wegen om meer kennis te vergaren. Er was een broeder in Amsterdam die mij heel graag wilde helpen, die had zelf ook wel de kennis, maar om dan de kennis te delen, ja dat zijn twee verschillende dingen. Dus toen ben ik toch verder gaan zoeken om een manier te vinden waarop ik wel kennis kon krijgen. Toen ben ik via het forum van stichting ontdek islam in de moskee in Rotterdam terecht gekomen, daar ben ik bij Jacob terecht gekomen.

Jacob van der Blom voor de kijkers thuis.

Ja en die heeft mij naar Amsterdam gestuurd, naar Noureddine Steenvoorden en die begeleid mij nu uiteindelijk om de soera’s (verzen uit de koran) te leren en het gebed goed te leren. Daar ben ik wel heel erg blij mee, dat ik dat gevonden heb.

En als je nou zeg maar advies hebt voor de mensen die op dit moment, bijvoorbeeld op een dag zoals vandaag de Islam hebben omarmd, heb je een advies voor deze mensen?

Die vandaag de shahada gedaan hebben?

Bijvoorbeeld, de bekeerlingen alom 2010.

De wegen zijn inmiddels uitgestippeld, want inmiddels is het LPNM opgericht.

Wat is LPNM?

Die begeleiden nieuwe moslims naar het opdoen van meer kennis en die leggen de basis, zodat je van daaruit zelf meer de andere wegen kan vinden naar meer kennis. Maar doe het vooral rustig aan en neem niet teveel hooi op je vork. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Want als je erg veel tegelijkertijd wilt leren, dan heb je niet de kans om het te verwerken, dan heb je dus ook niet de kans om het te praktiseren, want dan stapelt het volgende zich alweer op, uiteindelijk verwatert het dan. De kans dat het dan nog, de kennis die jij tot je gekregen hebt, dat jij die ook 100% zuiver tot je genomen hebt, en dus ook nog 100% zuiver kan praktiseren, die kans wordt steeds kleiner op het moment dat je teveel hooi op je vork neemt.

Heb je ook nog een advies voor mensen die zoekende zijn, want je bent zelf ook zoekende geweest, zoals je met ons hebt gedeeld.

Ja, sta open. Sta open voor de waarheid, voor een nieuwe kijk op de wereld en probeer vooral niet te blijven steken in de vooroordelen. Dat is denk ik een hele belangrijke.

Baraka Allahoe feek (moge Allah jou zegenen) beste broeder, het was heel erg interessant, en dan wil ik tegen Wilders zeggen: Join the club, je bent welkom. Assalaamoe aleykom, vrede zij met jullie.

(Opname door islaamtv)